Chào mừng bạn đến với Top Bắc Giang AZ! Chúng tôi tự hào giới thiệu đến bạn một nguồn thông tin đáng tin cậy về các dịch vụ và thủ tục hành chính tại tỉnh Bắc Giang. Với chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn chi tiết và cập nhật về các quy trình liên quan đến hôn nhân, doanh nghiệp, và nhiều lĩnh vực khác. Hãy cùng khám phá và tận hưởng sự thuận tiện mà chúng tôi mang đến!

Địa chỉ, số điện thoại Sở Nội Vụ Tỉnh Bắc Giang

Thông tin liên hệ của Sở Nội Vụ Bắc Giang
Thông tin liên hệ của Sở Nội Vụ Bắc Giang

Dưới đây là thông tin liên hệ của Sở Nội Vụ Bắc Giang:

 • Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang
 • Điện thoại: 0204.3854350
 • Fax: 0204.3858450
 • Email: [email protected]
 • Website: snv.bacgiang.gov.vn

Những thông tin cần biết về Sở Nội vụ

Sở Nội Vụ Bắc Giang hoạt động như một cơ quan chuyên môn quan trọng thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Họ có trách nhiệm tham mưu để giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý các vấn đề quan trọng của Nhà nước, bao gồm:

 • Tổ chức bộ máy chính quyền: Đảm bảo sự hiệu quả trong việc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính quyền cấp tỉnh.
 • Sắp xếp vị trí việc làm: Tối ưu hóa vị trí làm việc để phục vụ cộng đồng và cải thiện nguồn nhân lực.
 • Biên chế cho công chức: Xây dựng và quản lý biên chế cho công chức để đảm bảo năng lực và chất lượng.
 • Bố trí vị trí việc làm và cơ cấu viên chức: Đảm bảo sự phân công công bằng và hiệu quả cho viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
 • Tiền lương và phúc lợi: Quản lý tiền lương và phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên chức, và lao động thời hạn trong các cơ quan và tổ chức hành chính.

Sở Nội Vụ Bắc Giang cam kết hỗ trợ Ủy ban Nhân dân tỉnh và đảm bảo quản lý hiệu quả cho các vấn đề quan trọng của cộng đồng và chính quyền địa phương.

Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ

Cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Nội vụ

Sở Nội Vụ Bắc Giang tổ chức lãnh đạo như sau:

 • Giám đốc Sở: Là người đứng đầu lãnh đạo của Sở Nội Vụ, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở cũng như việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, và quyền hạn được giao.
 • Phó Giám đốc Sở: Là người trợ giúp Giám đốc Sở trong việc lãnh đạo các khía cạnh công tác và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Sở. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật đối với nhiệm vụ được giao. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở sẽ được Giám đốc uỷ nhiệm và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.
 • Bổ Nhiệm và Quản Lý Cán Bộ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tại địa phương dựa trên tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Nội Vụ ban hành, theo quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu các tổ chức thuộc Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ Bắc Giang tổ chức các đơn vị và cơ quan theo cơ cấu thống nhất
Sở Nội Vụ Bắc Giang tổ chức các đơn vị và cơ quan theo cơ cấu thống nhất

Sở Nội Vụ Bắc Giang tổ chức các đơn vị và cơ quan theo cơ cấu thống nhất trên toàn tỉnh Bắc Giang:

 • Các Đơn Vị Thuộc Sở Nội Vụ: Bao gồm Phòng Tổ chức, biên chế và các tổ chức phi Chính phủ, Phòng Công chức, viên chức Nhà nước, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Phòng cải cách hành chính, Văn phòng chính của Sở Nội Vụ, và cuối cùng là Thanh tra Sở Nội Vụ.
 • Cơ Quan Trực Thuộc Sở Nội Vụ: Bao gồm Ban Thi đua và Khen thưởng, và Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
 • Phòng Tôn Giáo: Tùy theo quy định của pháp luật, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có thể tổ chức Phòng Tôn giáo hoặc Phòng Tôn giáo sẽ thuộc Sở Nội Vụ, không có tư cách pháp nhân độc lập và không có tổ chức trực thuộc Phòng Tôn giáo.

Những chức danh đứng đầu Sở Nội vụ Bắc Giang

Sở Nội Vụ Bắc Giang tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước và thực hiện những chức năng, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức lãnh đạo sau đây:

Chức năng, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Nội Vụ Bắc Giang
Chức năng, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức lãnh đạo Sở Nội Vụ Bắc Giang
Ban lãnh đạo Số điện thoại
Giám đốc Sở : Bùi Ngọc Sơn 02043. 826.688
Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Nam 02043.854.433
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Nghĩa 02043.541.447
Phó Giám đốc: Khuông Văn Thông 02043.853.861
PGĐ: Nguyễn Thanh Bình 02046.506.789
Các phòng chuyên môn khác
Văn phòng

Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Cảnh

Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Ánh Sáng

Phó Chánh Văn phòng:  Lưu Thị Thùy Vân

02043. 857.362

02043. 858.450

02042.210.234

Phòng Tổ chức bộ máy – Tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Trần Văn Đông

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thế Minh

Phó Trưởng phòng: Bùi Minh Huệ

 

02043 554.907

02043 554.907

02043 554.907

Phòng XD Chính quyền và Công tác TN

Trưởng phòng: Dương Ngô Hùng

Phó Trưởng phòng: Khuông Văn Kiên

Phó Trưởng phòng: Ngô Duy Sang

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tuấn

02046 524959

02043 852630

02043 852630

02043 540505

Thanh tra

Chánh TT: Đặng Quang Sơn

Phó Chánh TT: Nguyễn Thiến Đạt

Phó Chánh TT: Ngụy Thị Mai

02043.854602
Phòng Cải cách Hành chính

Trưởng phòng: Kiều Phương

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Duy Đoàn

02043.555397
Phòng Công chức Viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Đông

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Dương

Phó TP: Nguyễn Văn Cường

02043. 554908

02043. 554908

02043.  554908

Các đơn vị trực thuộc Sở
Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Đặng Thiên Hùng

Phó TB:  Nguyễn Công Đằng

Phó Trưởng ban: Vũ Đình Đức

02043. 829395
Ban Thi đua và Khen thưởng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Hà

Phó TB: Phan Thị Hồng Yến

Phó Trưởng ban: Nghiêm Đức Dũng

02043. 829392

02043. 854981

02043. 854981

Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Chi cục Trưởng : Hoàng Văn Tứ

Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Thế Dũng

Phó Chi cục Trưởng: Ngô Quang Hiếu

02043. 854269

02046 533159

02046 533159

Tổng kết

Trên hành trình đáp ứng và phục vụ cộng đồng, Sở Nội Vụ Bắc Giang đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm trong việc quản lý hành chính. Từ cơ cấu lãnh đạo đến các đơn vị thuộc Sở, mọi người đã đóng góp vào sứ mệnh quan trọng của tỉnh. Sở Nội Vụ Bắc Giang cam kết tiếp tục nỗ lực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương.